Odwiedziny z wręczeniem prezentów
+ sesja zdjęciowa

250 225
  • Rozmowa z diećmi, wręczenie prezentów
  • czas trwania 45 minut
  • 15 zdjęć w wersji elektronicznej

Odwiedziny z wręczeniem prezentów

200 180
  • Rozmowa z dziećmi, wręczenie prezentów
  • czas trwania wizyty do 30 minut

Sesja zdjęciowa
z Mikołajem

200 180
  • czas trwania 30 minut
  • 15 zdjęć w wersji elektronicznej

Dane Zamawiającego

Informacje dotyczące dzieci

Call Now Button